Wijkgezondheidscentrum

Ben je op zoek naar een Wijkgezondheidscentrum in je buurt? En waarvoor kan je hier terecht? Hoeveel betaal je?

In welk wijkgezondheidscentrum kan je terecht? 

De Gentse WGC's hebben ook een gezamelijke website: www.gentsewijkgezondheidscentra.be , waarop je via je straatnaam kan vinden in welk WGC jij terecht kan.

Wat is een wijkgezondheidscentrum? 

Een wijkgezondheidscentrum bestaat uit een multidisciplinair team met minimum een huisarts, een verpleegkundige en een maatschappelijk werker of preventiewerker of kinesitherapeut.
Alle wijkgezondheidscentra in Gent hebben 1 of meer mensen in dienst die werken aan individuele of groepsgerichte ziektepreventie (bij de eigen patiënten) en wijkgerichte gezondheidsbevordering. Denken we daarbij aan projecten rond gezonde voeding en beweging, een goede mondhygiëne etc.

Gent telt tien wijkgezondheidscentra, alle gelegen in Gentse aandachtswijken.
1. WGC De Sleep vzw in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham: www.wgcdesleep.be
2. WGC Brugse Poort vzw in de wijk Brugse poort, WGC: www.wgcbrugsepoort.be
3. WGC Botermarkt vzw in Ledeberg : www.wgcbotermarkt.be
4. UGC Nieuw Gent vzw in de wijk Nieuw Gent: www.ugcnieuwgent.be
5. WGC De Kaai vzw in de Bloemekenswijk (Wondelgem): www.wgcdekaai.be
6. WGC Rabot in het Rabot : www.wgcrabot.be
7. WGC Kapellenberg aan de Dampoort – Sint-Amandsberg: www.mijndokter.be/wgckapellenberg
8. WGC Watersportbaan in Ekkergem: www.mijndokter.be/wgcwatersportbaan
9. WGC De Punt in Gentbrugge: www.wgcdepunt.be
10. WGC Malpertuus in de Brugse poort: www.wgcmalpertuus.be

Wat breng je mee naar het wijkgezondheidscentrum?

Identiteitskaart of medische kaart (voor mensen zonder papieren – model: zie bijlage)

Wat betaal je bij het wijkgezondheidscentrum?

Alle wijkgezondheidscentra werken met het forfaitair betalingssysteem. Dat wil zeggen dat je je inschrijft bij het centrum en voor alle medische zorgen daar naartoe gaat. Na inschrijving moet je niet betalen voor de consultaties.
Let op! Ga je naar een andere arts zonder uitdrukkelijke toestemming van het wijkgezondheidscentrum, moet je wel de volle pot betalen.

Avond, weekend en feestdag

Tijdens de week (19u – 8u) contacteert je je eigen wijkgezondheidscentrum of kan je terecht bij een huisarts van wacht op het nummer 09 2365000.
Tijdens het weekend (vrijdag 19u – maandag 7u) of op een feestdag (avond voordien 19u – ochtend na de feestdag 7u), kan je terecht op het nummer 09 2365000 om een afspraak te maken bij één van de drie huisartsenwachtposten.
Let op! Als je ingeschreven bent in het wijkgezondheidscentrum, betaalt je wel voor deze consultaties. Het wijkgezondheidscentrum betaalt je deze kost wel terug.

Lees je al deze informatie liever in een brochure?

De brochure bestaat in het Nederlands, Engels, Frans, Arabisch, Russisch, Spaans, Bulgaars, Slowaaks en Turks.