Psychologische hulp

Je kan psychologische hulp krijgen in Gent, bijvoorbeeld voor angst, depressie, beperkingen, relatieproblemen, eetstoornissen en faalangst.

Waar vind ik psychologische hulp?

Op de website van Geestelijk Gezond Vlaanderen staat duidelijk aangegeven waar je terecht kan voor hulp. Per categorie staat hier ook uitgelegd hoeveel je betaalt.

Hoe minder betalen?

Heb je nood aan psychische en psychosociale ondersteuning, maar heb je te weinig financiële middelen? Dan bieden volgende organisaties gratis psychosociale ondersteuning aan:

  • Het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk Oost-Vlaanderen)
  • Bij de Lokale Dienstencentra kan je als 60-plusser terecht bij een psycholoog
  • Via de Welzijnsbureaus in je wijk kan je een doorverwijzing krijgen
  • Jonger dan 25? Ga langs bij Overkop of Tejo

Er zijn een aantal instanties die prestaties van psychologen geheel of gedeeltelijk terugbetalen binnen bepaalde grenzen en voorwaarden. Neem hiervoor contact op met je ziekenfonds, of luister eens bij de dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds.