Ik ben zwanger, waar vind ik informatie?

Waar kan u terecht voor meer info over zwangerschap en bevalling?

Kind & Gezin

Op de website van Kind & Gezin vindt u heel wat nuttige informatie over het verloop van uw zwangerschap en hoe u zich kunt voorbereiden op de komst van uw kindje. Daarnaast kan Kind & Gezin al tijdens uw zwangerschap contact met u opnemen, indien u dat wenst.

 

Inloopteams

Een inloopteam (Integraal Laagdrempelig OpvoedingsOndersteuningsPunt) biedt ondersteuning aan aanstaande gezinnen en gezinnen met jonge kinderen (voor- en vroegschools) in een moeilijkere leefsituatie. Op regelmatige tijdstippen worden in een inloopteam activiteiten georganiseerd voor ouders en kinderen. Er zijn oudergroepen, speel- en onthaalmomenten, uitstappen, informatiesessies, ... De dienstverlening van een inloopteam is gratis.

No video provider was found to handle the given URL. See the documentation for more information.

Medische opvolging

Als u zwanger wilt worden of al zwanger bent, maak dan een afspraak bij uw huisarts, vroedvrouw of gynaecoloog naar keuze.
Wil u graag in een Gents ziekenhuis bevallen? Dan kan u terecht bij de volgende ziekenhuizen:
- UZ Gent
- AZ Jan Palfijn
- AZ Sint-Lucas
- AZ Maria Middelares

Kinderbijslagfonds

Het 'Groeipakket' is het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse Overheid voorziet voor elk kind in elk gezin. Men zou het de nieuwe naam voor de Vlaamse Kinderbijslag kunnen noemen.
Het Groeipakket gaat in vanaf 1 januari 2019. Als u vandaag al één of meerdere kinderen heeft, krijgt u daarvoor kinderbijslag. In het Groeipakket ontvangt u als ouder hetzelfde bedrag (rangbedrag en leeftijdstoeslag) na 1 januari 2019. In sommige gevallen kunt u ook rekenen op een extra ondersteuning in het Groeipakket.
In één gezin kunnen er dus kinderen zijn waarvoor de bedragen van de kinderbijslag (tot eind 2018) gelden én kinderen waaop het basisbedrag van het Groeipakket van toepassing is.

Kraamzorg en huishoudelijke hulp regelen

Denk nu al na over hoe het huishoudelijk werk na de geboorte kan worden verlicht. Misschien is er wel iemand in uw directe omgeving die wil helpen met koken, de was doen, ... Of u kan beroep doen op een professionele dienst voor huishoudelijk werk.

Kraamzorg biedt ondersteuning voor huishoudelijke, lichaamsverzorgende, familiale en psychosociale hulp. Een kraamverzorgende kan u onder meer helpen met de verzorging van uzelf en uw baby, met huishoudelijke taken, met de opvang van andere kindeen of bezoek, .... Organiseer kraamzorg 3 maanden voor uw bevalling. Ziekenfondsen en/of hospitalisatieverzekering geven vaak onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming voor de hulp.