Wat is Warme Stad Gent?

Warme Stad Gent creëert een ondersteunende omgeving voor de kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de stad.

Een Warme Stad creëert een ondersteunende omgeving voor de kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de stad, met een integraal lokaal gezondheidsbeleid dat hun veerkracht versterkt. Een Warme Stad is een stad waar mensen goed zorgen voor zichzelf en voor elkaar. Symbool van deze verbondenheid is Warme William, de mascotte van de Warme Steden. Warme Stad is een pilootproject in 5 Vlaamse steden dat tot stand kwam met de steun van GavoorGeluk. Het past in de strategie van de Vlaamse overheid om ieder kind en iedere jongere te helpen zich goed in zijn vel te voelen om zo geestelijke gezondheidsproblemen en erger te voorkomen.

In elke stad wordt gekeken welke de behoeften zijn, welk welzijns- en jeugdaanbod er is en wat er moet bijkomen. Elke stad heeft zo een eigen actieplan met eigen acties. Warme Stad is dus op maat van de stad.
Warme Stad wil voor heel Vlaanderen bewijzen dat deze aanpak werkt. Vijf steden gaan proefdraaien tot 2019: Leuven, Turnhout, Genk, Gent en Brugge. Ze zullen goede praktijkvoorbeelden creëren en aanbevelingen maken voor andere gemeenten.
Iedereen kan van zijn stad een Warme Stad maken. Op de Facebookpagina van ‘Warme Stad’ zijn tips te vinden zijn voor hoe je zelf Warme William kan zijn voor je medeburgers.
Professionals en intermediairen die meer informatie willen over het concept en de methodieken van Warme Stad kunnen daarvoor terecht op www.gezondleven.be/projecten/warme-steden, een website van het Vlaams Instituut Gezond Leven.