Train uw veerkracht

Geestelijke Gezondheid

Hoe kan je je veerkracht verhogen?

Warme Stad Gent

Een Warme Stad creëert een ondersteunende omgeving voor de kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de stad, met een integraal lokaal gezondheidsbeleid dat hun veerkracht versterkt. Een Warme Stad is een stad waar mensen goed zorgen voor zichzelf en voor elkaar. Symbool van deze verbondenheid is Warme William, de mascotte van de Warme Steden. 

In Warm Gent werken alle instellingen, organisaties en burgers die jongeren omkaderen op een gecoördineerde manier samen om het welbevinden van kinderen en jongeren te versterken. 

Iedereen kan van zijn stad een Warme Stad maken. Op de Facebookpagina zijn tips te vinden zijn voor hoe je zelf Warme William kan zijn voor je medeburgers.
Professionals en intermediairen die meer informatie willen over het concept en de methodieken van Warme Stad kunnen daarvoor terecht op www.gezondleven.be/projecten/warme-steden, een website van het Vlaams Instituut Gezond Leven. 
 

Blijf Er Niet Mee Zitten

Stad Gent ondersteunt buurtorganisaties zodat zij activiteiten rond geestelijke gezondheid kunnen organiseren.
Wil je voor een groep een activiteit organiseren rond geestelijke gezondheid? Dan kan je hier kiezen uit ons aanbod.

Samen met verschillende partners werd in Gent een aanbod ontwikkeld van sessies waarin geestelijke gezondheid, veerkracht en psychische problemen op een positieve manier aan bod komen. Stuk voor stuk reiken ze handvaten aan om je energie op peil te houden, of voor wanneer het wat minder gaat, of voor wie een familielid, buur, vriend of collega wil ondersteunen in een moeilijke periode. Thema’s die onder andere aan bod komen zijn: burn-out herkennen en voorkomen, stress omzetten in energie, mindfulness, angsten overwinnen, omgaan met gevoelens van verdriet en verlies, heimwee en identiteit, etc.

Wacht niet. Blijf er niet mee zitten!

Psychologische hulp

Zoek je psychologische hulp? Hier vind je een oplijsting van de mogelijkheden. 

Dementievriendelijk Gent

Dementievriendelijk Gent wil personen met (jong)dementie een volwaardige plaats geven in de stad.