Winnaars Samenlevingsprijs 2017

De winnaars van de Samenlevingsprijs 2017 zijn: Rudi van Landeghem, Boekhandel Limerick, vzw Uilenspel en Moursy Al Haj Qasim.

Met de Samenlevingsprijs huldigt de Stad Gent elke twee jaar mensen en organisaties, die zich belangeloos inzetten voor het samenleven in de stad, met oog voor het welzijn, de gezondheid en gelijke kansen voor haar inwoners. Dit jaar werden voor het eerst prijzen uitgereikt in vier verschillende categorieën: individuen, bedrijven, socialprofitorganisaties en nieuwe Gentenaren. Alle winnaars krijgen een uniek aandenken, een gepersonaliseerde trofee in de vorm van een lamp, als blijk van erkenning voor hun streven naar een 'warmere' samenleving.

Van 1 tot en met 20 oktober 2017 konden Gentenaars voor elke categorie stemmen. Ze hadden hierbij de keuze uit 12 genomineerden. In totaal hebben 943 Gentenaars gestemd op hun favoriet. Op vrijdag 8 december 2017 vond de prijsuitreiking plaats in zaal Scala, Dendermondsesteenweg 163, 9000 Gent.

Vier categorieën, vier winnaars

Met de stemmen van de Gentenaars en de quotering van een onafhankelijke jury, konden de winnaars per categorie worden bepaald.

Categorie bedrijven: boekhandel Limerick
Boekhandel Limerick organiseert regelmatig boekvoorstellingen, auteurslezingen en literaire activiteiten met auteurs van verschillende oorsprong. De boekhandel is ook sfeergebiedmanager binnen de wijk Sint-Pieters en steunt het kerstfeest voor personen in armoede van het OCMW Gent door 100 boeken aan kinderen te schenken.

De Samenlevingsprijs is voor mij de mooiste erkenning dat literatuur verbindt. En dat een warme samenleving niet zonder samenwerking kan. (Gert Borns, zaakvoerder boekhandel Limerick)

Categorie social profit: Uilenspel vzw
Uilenspel biedt buurtgerichte schoolse ondersteuning aan kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen. De Uilenspel-vrijwilligers, allen buurtbewoners, gaan 1 uur per week langs aan huis bij een gezin in hun buurt en begeleiden het kind en de ouders bij de schoolse context. Doordat vrijwilliger en gezin lange tijd samen op pad gaan, leren ze elkaar beter kennen en kan er een vertrouwensband ontstaan. Vanuit deze vertrouwensband kan de vrijwilliger het gezin ook mee op sleeptouw nemen naar buurtactiviteiten. Uilenspel is actief in de wijken Sint-Amandsberg/Dampoort, Sluizeken-Tolhuis-Ham, Macharius-Heirnis, Brugse Poort en Muide.

Met elkaar samenleven in een diverse wijk en mensen met elkaar verbinden behoort tot de kern van onze missie. Daarom is deze erkenning een bijzondere stimulans om het werk dat we ondertussen al 9 jaar doen met nog meer energie verder te zetten! (Frederik Matthijs, initiatiefnemer en voorzitter van Uilenspel vzw)

Categorie individuen: Rudi van Landeghem
Rudi helpt nieuwe Gentenaren bij onder meer het zoeken naar werk, administratie en integratie en doet vrijwilligerswerk bij verschillende Gentse organisaties. Rudi werkte een stappenplan uit voor het zoeken naar een woning in Gent, dat door hulpverleners en vrijwilligers als leidraad wordt gebruikt. Ook de Dienst Wonen van de Stad Gent gebruikt het plan om vrijwilligers op te leiden om mensen te helpen zoeken naar een woning.

Aan wie nog twijfelt om vrijwilliger te worden  in  onze mooie stad: het is ongelooflijk hoeveel erkenning,vriendschap,ondersteuning en liefde je terug krijgt. Ik zou iedereen willen oproepen mee te bouwen aan een solidaire stad.

Categorie Nieuwe Gentenaar: Moursy Al Haj Qasim
Moursy Al Haj Qasim is geboren in Syrië, ontvluchtte de oorlog en verblijft sinds 2011 in Gent. Hij is actief als vrijwilliger bij Gentse organisaties zoals het STAM en Vormingplus. Hij werkt bij In-Gent vzw en begeleidt nieuwkomers in hun zoektocht naar opleiding en werk.

Ik ben vereerd om samenlevingsprijs te mogen ontvangen. Ik wil Stad Gent danken om werk te maken van een solidaire stad.