Behoefteonderzoek 2016

Participeren en kwaliteitsvol leven van personen met een beperking en personen met een chronische ziekte in Gent.

De Dienst Welzijn en Gelijke Kansen deed in 2016 een behoefteonderzoek waarbij een antwoord werd gezocht op de vraag in welke mate personen met een handicap of een chronische ziekte kunnen deelnemen aan en genieten van het leven. Dit onderzoek gebeurde in samenwerking met de Universiteit Gent, de Hogeschool Gent, de Studiedienst van de Vlaamse Regering en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Lees

Behoefteonderzoek 2016 PDF (26.95 MB)

Lees

Presentatie behoefteonderzoek 2016 PPTX (1012.7 KB)

Wat onwennig in de omgang met mensen met een beperking?

Daar is geen enkele reden voor. Gebruik gewoon uw gezond verstand, sta open,

Pas de tips toe! Zo toont u altijd respect. Naast enkele algemene omgangstips vindt u in de folder ook specifieke adviezen voor een aantal doelgroepen, zoals:

  • dove en slechthorende mensen;
  • mensen met een fysieke beperking;
  • mensen met extra nood aan duidelijkheid en/of structuur;
  • mensen met een visuele handicap.

De folder is ook beschikbaar in word versie, beschikbaar onderaaan deze pagina