Gender

Lees hier meer over het genderbeleid van de Stad Gent.

Wat is 'gender'?

Het begrip gender verwijst naar sociale verschillen tussen mannen en vrouwen (in tegenstelling tot de biologische verschillen) die aangeleerd zijn, met de tijd veranderen en erg kunnen verschillen binnen en tussen culturen. Gender verwijst ook naar de eigenschappen en rollen die mensen als ‘typischmannelijk of vrouwelijk omschrijven.

Wat doet Stad Gent?

Op lokaal niveau wil de Stad Gent gelijke kansen tussen vrouwen en mannen bevorderen, werken aan een positieve beeldvorming en ons doen stilstaan bij hoe we soms in ‘stereotiepen’ denken over mannen en vrouwen.

Daarnaast ondersteunt en stimuleert de Stad in samenwerking met relevante partners initiatieven specifiek gericht op:
  • Het samenbrengen van (vrouwen)netwerken en -verenigingen (voorbeeld het vrouwennetwerk Univers'elle van IN-Gent).
  • Het sensibiliseren en informeren rond thema’s zoals (intrafamiliaal) geweld, armoede, genderstereotypering, enz.
  • Het stimuleren en versterken van specifieke doelgroepen zoals personen met een migratieachtergrond en LGBTQIA+ personen.