Handelingskader professioneel profileren

Het 'handelingskader professioneel profileren' geeft politiemedewerkers richtlijnen over identiteitscontroles.

Onderzoek in opdracht van Stad Gent

In opdracht van de Stad Gent en in nauw overleg met de Politiezone Gent doet een team onder leiding van professor Sofie De Kimpe (VUB) en professor Antoinette Verhage (UGent) onderzoek doen naar de impact en het effect van het 'handelingskader professioneel profileren'.

Dat kader geeft politiemedewerkers richtlijnen over identiteitscontroles, dit om efficiënt en gericht personen te identificeren en te controleren op basis van gedrag, feiten en omstandigheden en bevat een aantal richtlijnen bij elke fase van een identiteitscontrole, gaande van selectie tot reflectie. Het onderzoek is gestart in het najaar van 2021 en loopt tem maart 2023. Het is een van de 32 acties uit het 'Actieplan Antidiscriminatie en Antiracisme 2020-2025'. 

De onderzoekers willen het effect en de impact van het handelingskader en bijhorende vormingen die politiemedewerkers volgen in kaart brengen. Dit doen ze door het onderzoek in verschillende fases op te delen. Zo gaat er een onderzoeker mee met agenten bij de uitvoering van identiteitscontroles en onderzoekt men het effect van vormingen die de politie volgt. Daarnaast wil men groepsgesprekken houden met burgers uit verschillende Gentse buurten om te praten over hun ervaring met identiteitscontroles door politiemensen.

Alle resultaten worden in een rapport gegoten dat wordt voorgelegd aan de politie.

Groepsgesprekken met Gentenaars

Via focusgroepen (groepsgesprekken) willen de onderzoekers de ervaringen en percepties van burgers met betrekking tot ID-controles in kaart brengen.

De bevindingen uit de focusgroepen worden aan de politie voorgelegd en worden meegenomen in het onderzoek als deel van hoe de politie de ID-controles nog beter zou kunnen doen, rekening houdende met welke impact dit heeft op de burgers.

Identiteitscontrole in Gent: deel je ervaring!

Woon je in Gent en heeft de Gentse politie het afgelopen jaar je identiteit gecontroleerd? In een gesprek onder Gentenaars kan je vertellen hoe jij die controle ervaren hebt.

Lees hier alle praktische info voor deelname PDF (577 KB)