Tegemoetkoming voor gratis vuilniszakken en ophaalkrediet

Jaarlijks ontvangt een groep Gentenaren van de Stad Gent via IVAGO gratis huisvuilzakken of een verhoging van hun ophaalkrediet.

 

Inhoudstafel

 

OPGELET: GROTE VERDELING VERVROEGD NAAR JUNI 2020 !
Stad Gent heeft beslist om de verdeling van gratis huisvuilzakken van september naar juni te verschuiven. 

Klik hier voor de brief die verstuurd wordt aan alle rechthebbenden op 12 juni en 19 juni.

Als je op 1 juli nog geen brief ontvangen hebt, kan je contact opnemen met Dienst Welzijn en Gelijke Kansen op 09 267 03 00. Bij twijfel of je wel of geen recht hebt op gratis huisvuilzakken of ophaalkrediet, neem je ook contact op met Dienst Welzijn en Gelijke Kansen.


Uitzondering: ophaalkrediet
Gezinnen die ‘krediet’ op hun rekening bij IVAGO krijgen voor het ophalen van hun afval krijgen dat krediet zoals voorzien in september, aangezien zij geen zakken hebben die niet meer aangeboden mogen worden. Wie met containers werkt, zal in september ook nog een bon krijgen voor pmd-zakken. Dus anders dan vorige jaren, zal deze groep zich dit jaar wèl moeten verplaatsen naar de tijdelijke of permanente verdeelpunten om deze bon in te ruilen.

 

Beschrijving

Je kan gratis huisvuilzakken (Z-zone) of gratis ophaalkrediet (C-zone) krijgen als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Het bedrag is afhankelijk van de grootte van het gezin. Het basisbedrag is 42 euro maar kan oplopen tot 126 euro voor gezinnen met vijf personen of meer.

Voorwaarden

 • Het gaat om gezinnen waarvan één of meerdere personen recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het lopende jaar (dit is zo wanneer bij die persoon het nummer van het ziekenfondsvignet in de linkerbenedenhoek steeds eindigt op 1: ..1/...)
 • Personen die vallen onder budgetbegeleiding, budgetbeheer of collectieve schuldenregeling (Budgetbeheer en -begeleiding zijn wettelijke opdrachten voor het OCMW. Enkel erkende instellingen voor schuldbemiddeling van OCMW's of CAW's, advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen kunnen in Vlaanderen als schuldbemiddelaar aangesteld worden).
  Mensen in budgetbeheer en budgetbegeleiding, die op een andere manier nog niet in aanmerking kwamen, zullen automatisch de premie ontvangen. Mensen in collectieve schuldbemiddeling ontvangen de premie na aanvraag.

Bedrag

De omvang van de bon of extra ophaalkrediet hangt af van de gezinsgrootte:

 • Je ontvangt een bon of ophaalkrediet van 42 euro, indien je als alleenstaande bent ingeschreven
 • Je ontvangt een bon of ophaalkrediet van 63 euro, indien je als referentiepersoon één persoon ten laste hebt
 • Je ontvangt een bon of ophaalkrediet van 84 euro, indien je als referentiepersoon 2 personen ten laste hebt
 • Je ontvangt een bon of ophaalkrediet van 105 euro, indien je als referentiepersoon 3 of 4 personen ten laste hebt,
 • Je ontvangt een bon of ophaalkrediet van 126 euro, indien je als referentiepersoon 5 personen of meer ten laste hebt.

Procedure

Z-zone

Gezinnen waarvan op 1 januari van het lopende jaar minstens één lid recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging, ontvangen elk jaar begin september van IVAGO een tegoedbon voor gratis huisvuilzakken als ze in een stedelijk gebied wonen. De bonnen worden door Ivago verstuurd.

Inruilen tegoedbon

De bon kan je in september (in 2020 in juni!) tijdens de periode op de bon vermeld inruilen voor gratis huisvuilzakken bij de verdeelpunten die op de bon vermeld worden.
Daarna kunnen de bonnen ook worden omgeruild bij de permanente verdeelpunten: Ivago in de Proeftuinstraat, de GentinfoPunten en in de Stadswinkel aan de Botermarkt.

 • Deze afhaalbon is strikt persoonlijk en voorzien van een barcode.
 • Als je de zakken afhaalt moet je zowel de afhaalbon als jouw identiteitskaart tonen.
 • Als je de zakken door iemand anders laat afhalen, moet je deze persoon zowel de afhaalbon als jouw identiteitskaart meegeven. Bovendien moet de persoon die de zakken afhaalt ook zijn of haar eigen identiteitsbewijs kunnen voorleggen.

De afhaalbon kan je niet inruilen in de gewone winkel of warenhuizen.

C-zone

Gezinnen waarvan op 1 januari van het lopende jaar minstens één lid recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging, ontvangen elk jaar begin september van IVAGO een brief met de mededeling dat uw ‘ophaalkrediet’ voor het ledigen van uw groene of grijze afvalcontainers automatisch wordt verhoogd als ze in landelijk gebied wonen.

Regelgeving

Gele zak werd groene zak

Sinds 1 april 2020 gebruikt men in Gent felgroene zakken voor restafval. De gele IVAGO-zakken kan u  tot uiterlijk 1 juli 2020 op straat zetten. Daarna neemt IVAGO ze niet meer mee. 

Omruilactie
IVAGO organiseert een inruiloperatie voor wie nog IVAGO-zakken over heeft.

Wanneer en waar u de gele zakken kan omruilen lees je op https://www.ivago.be/nl/particulier/dienst/groene-nieuwe-vuilniszakken

Meer soorten plastiek toegelaten

Sinds 1 januari zijn er meer soorten plastic in de blauwe pmd-zak toegelaten. Naast plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons, mogen ook andere plastic verpakkingen zoals botervlootjes, zakjes, yoghurtpotjes en folies via die zak ingezameld worden. Daarom zal elke rechthebbende vanaf 1 april 2020 een iets lager contingent groene restafvalzakken krijgen, aangevuld met een aantal blauwe pmd zakken. 

Anderstalige info

Onderaan deze pagina vind je alle brieven in verschillende talen.