Tegemoetkoming voor gratis vuilniszakken en ophaalkrediet

Jaarlijks ontvangt een groep Gentenaren van de Stad Gent via IVAGO gratis huisvuilzakken of een verhoging van hun ophaalkrediet.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

U kunt gratis huisvuilzakken (stedelijk gebied) of gratis ophaalkrediet (landelijk gebied) krijgen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Het bedrag is afhankelijk van de grootte van het gezin. Het basisbedrag is 42 euro maar kan oplopen tot 126 euro voor gezinnen met vijf personen of meer.

Voorwaarden

 • Het gaat om gezinnen waarvan één of meerdere personen recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het lopende jaar (dit is zo wanneer bij die persoon het nummer van het ziekenfondsvignet in de linkerbenedenhoek steeds eindigt op 1: ..1/...)
 • Personen die vallen onder budgetbegeleiding, budgetbeheer of collectieve schuldenregeling (Budgetbeheer en -begeleiding zijn wettelijke opdrachten voor het OCMW. Enkel erkende instellingen voor schuldbemiddeling van OCMW's of CAW's, advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen kunnen in Vlaanderen als schuldbemiddelaar aangesteld worden).
  Mensen in budgetbeheer en budgetbegeleiding, die op een andere manier nog niet in aanmerking kwamen, zullen automatisch de premie ontvangen. Mensen in collectieve schuldbemiddeling ontvangen de premie na aanvraag.

Bedrag

De omvang van de bon of extra ophaalkrediet hangt af van de gezinsgrootte:

 • U ontvangt een bon of ophaalkrediet van 42 euro, indien u als alleenstaande bent ingeschreven
 • U ontvangt een bon of ophaalkrediet van 63 euro, indien u als referentiepersoon één persoon ten laste heeft
 • U ontvangt een bon of ophaalkrediet van 84 euro, indien u als referentiepersoon 2 personen ten laste heeft
 • U ontvangt een bon of ophaalkrediet van 105 euro, indien u als referentiepersoon 3 of 4 personen ten laste heeft,
 • U ontvangt een bon of ophaalkrediet van 126 euro, indien u als referentiepersoon 5 personen of meer ten laste heeft.

Procedure

Stedelijk gebied

Gezinnen waarvan op 1 januari van het lopende jaar minstens één lid recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging, ontvangen elk jaar begin september van IVAGO een tegoedbon voor gratis huisvuilzakken als ze in een stedelijk gebied wonen. De bonnen worden door Ivago verstuurd.

Inruilen tegoedbon

De bon (stedelijk gebied) kan in september, tijdens de periode op de bon vermeld, ingeruild worden voor gratis huisvuilzakken bij de verdeelpunten die op de bon vermeld worden.
Daarna kunnen de bonnen ook worden omgeruild bij de permanente verdeelpunten: Ivago in de Proeftuinstraat, de GentinfoPunten en in de Stadswinkel aan de Botermarkt.

 • Deze afhaalbon is strikt persoonlijk en voorzien van een barcode.
 • Wanneer u de zakken afhaalt moet u zowel de afhaalbon als uw identiteitskaart tonen.
 • Als u de zakken door iemand anders laat afhalen, moet u deze persoon zowel de afhaalbon als de identiteitskaart meegeven. Bovendien moet de persoon die de zakken afhaalt ook zijn eigen identiteitsbewijs kunnen voorleggen.

De afhaalbon kunt u niet inruilen in de gewone winkel of warenhuizen.

Landelijk gebied

Gezinnen waarvan op 1 januari van het lopende jaar minstens één lid recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging, ontvangen elk jaar begin september van IVAGO een brief met de mededeling dat uw ‘ophaalkrediet’ voor het ledigen van uw groene of grijze afvalcontainers automatisch wordt verhoogd als ze in landelijk gebied wonen.

Regelgeving

Opgelet!

Het huidige reglement is nog geldig tot 31 maart 2020. Op 1 april 2020 schakelt Ivago over naar groene restafvalzakken van 30 liter en 50 liter. De gele zakken mogen vanaf dan niet meer gebruikt worden. Ivago zal omruilpunten voorzien. Sinds 1 januari zijn er meer soorten plastic in de blauwe pmd-zak toegelaten. Naast plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons, mogen ook andere plastic verpakkingen zoals botervlootjes, zakjes, yoghurtpotjes en folies via die zak ingezameld worden. Daarom zal elke rechthebbende vanaf 1 april 2020 een iets lager contingent groene restafvalzakken krijgen, aangevuld met een aantal blauwe pmd zakken. 

Klik hier voor het nieuwe reglement.