Verordening burgemeester met maatregelen voor een veilige organisatie van de openbare markten teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Orgaan van goedkeuring
Burgemeester
Datum van goedkeuring
woensdag 29 juli 2020
Datum van bekendmaking
woensdag 29 juli 2020