Tijdelijke politieverordening voor de autovrije zone tijdens de autovrije zondag van 18 oktober 2020

Orgaan van goedkeuring
College van burgemeester en schepenen
Datum van goedkeuring
donderdag 15 oktober 2020
Datum van bekendmaking
vrijdag 16 oktober 2020

Beschrijving

De Stad Gent bepaalt bij wijze van deze politieverordening de voorwaarden met het oog op de handhaving van de autovrije zone op de autovrije zondag van 18 oktober 2020.