Tijdelijke Politieverordening betreffende het in het bezit hebben van, verkopen of bedelen van al dan niet alcoholische dranken in open glazen recipiënten in de Overpoortstraat, Voetweg, Stalhof en Kramersplein

Orgaan van goedkeuring
Burgemeester
Datum van goedkeuring
dinsdag 15 september 2020
Datum van bekendmaking
woensdag 16 september 2020