Subsidiereglement voor milieuvriendelijke mobiliteit voor rechtspersonen of zelfstandigen voor de periode 2019-2022

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 22 november 2021
Datum van bekendmaking
dinsdag 23 november 2021

Beschrijving

De Stad Gent kan subsidies verlenen voor projecten die milieuvriendelijke mobiliteit promoten. Dit reglement beoogt specifiek de versnelde transitie van onder meer bepaalde nichevloten naar meer duurzame en alternatieve vervoerswijzen en brandstoffen.