Subsidiereglement voor milieuvriendelijke mobiliteit voor particulieren voor de periode 2019-2024 (geldig t.e.m. 31 december 2022)

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 22 november 2021
Datum van bekendmaking
dinsdag 23 november 2021

Beschrijving

De Stad Gent kan subsidies verlenen voor vervoersalternatieven die milieuvriendelijke mobiliteit promoten. Daarnaast beoogt het reglement de inwoners van Gent voor te bereiden op de invoering van een lage-emissiezone (LEZ) op 1 januari 2020. Extra aandacht gaat daarbij naar de verschillende doelgroepen die hiervan een verhoogde impact zullen ondervinden.