Subsidiereglement voor milieuvriendelijke mobiliteit voor particulieren voor de periode 2017-2019

Orgaan van goedkeuring
gemeenteraad
Datum van goedkeuring
Datum van bekendmaking

Beschrijving

De Stad Gent kan subsidies verlenen voor projecten die tot doel hebben milieuvriendelijke mobiliteit te promoten. Daarnaast beoogt het reglement de inwoners van Gent voor te bereiden op de invoering van een lage-emissiezone (LEZ) in 2020. Extra aandacht gaat daarbij naar de verschillende doelgroepen die hiervan impact zullen ondervinden.