Subsidiereglement voor Fonds Tijdelijke Invullingen

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 23 juni 2014
Datum van bekendmaking
donderdag 26 juni 2014

Beschrijving

De Stad Gent wil organisatoren stimuleren om tijdelijk in onbruik zijnde plekken (braakliggende sites, verlaten gebouwen, pleinen,…) te benutten zowel vanuit economisch, sociaal-cultureel als participatief oogpunt. Door een tijdelijke andere bestemming kunnen experimenten worden opgezet. De plek wordt dan tijdelijk beheerd door de organisator.
Hierdoor wordt de eventuele verwaarlozing van de plek tegengegaan ten voordele van vernieuwende initiatieven. Het is hierbij mogelijk dat een tijdelijke invulling een meerwaarde heeft voor de toekomstige ontwikkeling. Locaties kunnen in elke Gentse wijk te vinden zijn en de tijdelijke invulling kan multidisciplinair zijn.
Dit reglement is erop gericht om vanuit de Stad de mogelijkheid te voorzien voor begeleiding en en/of subsidies voor tijdelijke invullingen.