Subsidiereglement voor financiële ondersteuning van de werking van organisaties kunsten en cultureel erfgoed voor de periode 2021-2025

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
dinsdag 23 juni 2020
Datum van bekendmaking
donderdag 25 juni 2020

Beschrijving

De Stad Gent wil door het verlenen van meerjarige werkingssubsidies de werking ondersteunen van professionele organisaties in kunsten en cultureel erfgoed