Subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor ondernemingen voor de periode 2019-2022

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
dinsdag 19 november 2019
Datum van bekendmaking
donderdag 21 november 2019

Beschrijving

De Stad Gent kan subsidies verlenen voor het aanbrengen van energiebesparende maatregelen in panden bestemd voor ondernemen.

De Stad Gent wil de energiebesparende maatregelen opgesomd in dit reglement stimuleren en zo een voordelig effect op het leefmilieu creëren.