Subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor de periode 2014-2021

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 19 oktober 2020
Datum van bekendmaking
donderdag 22 oktober 2020

Beschrijving

De Stad Gent kan subsidies verlenen voor het aanbrengen van energiebesparende maatregelen.

De Stad Gent wil de energiebesparende maatregelen opgesomd in dit reglement stimuleren en zo een voordelig effect op het leefmilieu creëren.