Subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor de periode 2014-2020

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 24 juni 2019
Datum van bekendmaking
dinsdag 25 juni 2019

Beschrijving

De Stad Gent kan subsidies verlenen voor het aanbrengen van energiebesparende maatregelen.

De Stad Gent wil de energiebesparende maatregelen opgesomd in dit reglement stimuleren en zo een voordelig effect op het leefmilieu creëren.