Subsidiereglement voor de verbetering van de woningkwaliteit voor de periode 2014-2021

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
dinsdag 24 november 2020
Datum van bekendmaking
donderdag 26 november 2020

Beschrijving

De Stad Gent kan subsidies verlenen aan eigenaars voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan hun woning.