Subsidiereglement voor de relance van jeugdwerk- en jeugdinitiatieven ingevolge de coronacrisis

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 14 december 2020
Datum van bekendmaking
donderdag 17 december 2020

Beschrijving

De Stad Gent wenst de jeugdsector, die zwaar te lijden heeft onder de gevolgen van de coronacrisis en de beperkingen die gelden voor het organiseren van hun dagelijkse werking, te ondersteunen in functie van de relance van hun werking.

Dit subsidiereglement heeft als doel organisaties uit de jeugdsector, dewelke getroffen zijn door de coronacrisis en zich in een financieel precaire situatie bevinden, financieel te ondersteunen voor de bijkomende kosten maar ook voor de vaste kosten die doorlopen en de klassieke inkomstenbronnen die in veel gevallen zijn weggevallen.