Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van Gentse amateurkunstenverenigingen voor muziek voor de periode 2017-2022

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 29 maart 2021
Datum van bekendmaking
donderdag 1 april 2021

Beschrijving

In het kader van de erkenning als UNESCO Creative City of Music wenst de Stad Gent een impuls te geven aan de talrijke amateurkunstenverenigingen voor muziek die in Gent actief zijn. De Stad Gent wenst derhalve Gentse amateurkunstenverenigingen voor muziek subsidies te verlenen voor hun artistieke en sociaal-culturele werking.