Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van Gentse amateurkunstenverenigingen voor muziek voor de periode 2017-2020

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
dinsdag 17 december 2019
Datum van bekendmaking
donderdag 19 december 2019

Beschrijving

In het kader van de erkenning als UNESCO Creative City of Music wenst de Stad Gent een impuls te geven aan de talrijke amateurkunstenverenigingen voor muziek die in Gent actief zijn. De Stad Gent wenst derhalve Gentse amateurkunstenverenigingen voor muziek subsidies te verlenen voor hun artistieke en sociaal-culturele werking.