Subsidiereglement voor culturele activiteiten in handels- en horecazaken

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 21 juni 2021
Datum van bekendmaking
dinsdag 22 juni 2021

Beschrijving

Handels- en horecazaken zijn zwaar getroffen door de gevolgen van de coronacrisis. Ook de vrijetijdssector heeft zwaar te lijden onder de gevolgen van de coronacrisis en de beperkingen die gelden voor het organiseren van activiteiten, met minder presentatiekansen voor kunstenaars tot gevolg.

De Stad Gent wil met deze subsidie handels- en horecazaken stimuleren om op kleine schaal presentatiekansen te bieden aan kunstenaars. Hiermee wordt niet alleen de kunst- en cultuursector versterkt, maar worden ook opportuniteiten geboden aan de handels- en horecazaken om opnieuw klanten aan te trekken. Op die manier blijft de stad Gent een bruisend cultureel en economisch centrum.