Subsidiereglement voor adviesverlening en investeringen in korte keten voor landbouwers voor periode 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2022

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 28 september 2020
Datum van bekendmaking
dinsdag 29 september 2020

Beschrijving

De Stad Gent kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een subsidie toekennen aan Gentse landbouwers met als doel landbouwers te ondersteunen bij het (geheel of gedeeltelijk) omschakelen van hun bedrijf naar ‘korte keten verkoop’.

Aangezien korte keten verkoop van landbouwproducten een enorme toename kende naar aanleiding van de coronacrisis, wil Stad Gent landbouwers stimuleren om de mogelijkheden van korte keten te verkennen en uit te bouwen, zodat hun bedrijf meer toekomstbestendig zal zijn na de Corona-crisis. Dit sluit tevens aan bij de Gentse voedselstrategie Gent en Garde en de doelstelling van Stad Gent om in te zetten op een meer zichtbare, korte voedselketen. Daarbij willen we Gentse landbouwbedrijven stimuleren bij de ontwikkeling van meer stadsgerichte activiteiten door bijvoorbeeld meer via korte keten te verkopen.

De subsidie kan worden toegekend voor adviesverlening aan de landbouwer en/of voor investeringen met oog op de omschakeling naar of uitbreiding van korte keten verkoop.