Subsidiereglement voor activiteiten georganiseerd tijdens de Gentse Feestenperiode

Orgaan van goedkeuring
gemeenteraad
Datum van goedkeuring
Datum van bekendmaking

Beschrijving

Binnen de perken van de kredieten voorzien in het budget van de Stad Gent van het betrokken kalenderjaar (OD 00131, Dienst Evenementen en Feesten); overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 houdende controle op de toekenning en de aanwending van sommige subsidies; en onder de voorwaarden van dit reglement; kunnen subsidies worden toegekend aan de organisatoren die tijdens de Gentse Feestenperiode op het openbaar en/of privaat domein, in openlucht en/of in publiek toegankelijke inrichtingen, projecten realiseren.