Subsidiereglement voor 1 op 1 begeleiding en Doorzetterscontract voor periode 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2022

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 14 december 2020
Datum van bekendmaking
donderdag 17 december 2020

Beschrijving

De Stad Gent kan, onder de voorwaarden van dit reglement, subsidies toekennen aan Gentse ondernemers die omzetverlies lijden ingevolge de coronacrisis, met als doel deze ondernemers te ondersteunen in hun initiatieven om hun onderneming meer toekomstbestendig te maken.