Retributiereglement voor diensten van technische aard van het Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
woensdag 18 december 2019
Datum van bekendmaking
donderdag 19 december 2019

Beschrijving

De Stad Gent heft een retributie:

  • voor het ontlenen van logistiek materieel door niet-Gentse openbare besturen
  • voor het niet tijdig annuleren van gereserveerd materiaal
  • voor het overschrijden van de leentermijn van het logistiek materieel
  • ingeval bij onherstelbare schade aan of verlies van ontleend materieel
  • voor herstel of reiniging van ontleend materieel
  • voor leveren van materiaal via het Uitleenpunt
  • voor andere onvoorziene prestaties