Retributiereglement voor diensten van technische aard van het Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
dinsdag 30 mei 2023
Datum van bekendmaking
maandag 5 juni 2023

Beschrijving

De Stad Gent heft een retributie:

  • voor het ontlenen van logistiek materieel door niet-Gentse openbare besturen
  • voor het niet tijdig annuleren van gereserveerd materiaal
  • voor het overschrijden van de leentermijn van het logistiek materieel
  • ingeval bij onherstelbare schade aan of verlies van ontleend materieel
  • voor herstel of reiniging van ontleend materieel
  • voor leveren van materiaal via het Uitleenpunt
  • voor andere onvoorziene prestaties