Retributiereglement voor administratieve diensten verstrekt door de bibliotheek

Orgaan van goedkeuring
gemeenteraad
Datum van goedkeuring
woensdag 18 december 2019
Datum van bekendmaking
donderdag 19 december 2019

Beschrijving

De Stad Gent heft een retributie voor:

•             het overschrijden van de leentermijn voor materialen (telaatgeld)

•             allerlei diensten van administratieve aard

•             verkoop van o.a. gadgets, kledij en boeken

•             rondleidingen (commissie en spreekrecht)

•             evenementen en andere activiteiten

•             verloren, beschadigde en niet-teruggebrachte materialen