Reglement voor hergebruik van een waardevol grafmonument

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 17 december 2018
Datum van bekendmaking
dinsdag 18 december 2018

Beschrijving

De Stad Gent wenst onder de voorwaarden van dit reglement oude grafmonumenten op de Gentse begraafplaatsen, die stadsbezit zijn geworden na het verstrijken van de concessie, in hergebruik te geven.

Wanneer de burger een grondige restauratie van het grafteken opneemt, wordt er ter compensatie een vrijstelling van de retributie voor de grafconcessie verleend. Wanneer er geen grondige restauratiewerken noodzakelijk zijn, dient de retributie voor de grafconcessie wel betaald te worden.

De Stad Gent beslist welke grafmonumenten in aanmerking komen voor hergebruik en blijft eigenaar van het grafmonument.