Reglement voor een toelage aan startende ondernemers

Orgaan van goedkeuring
gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 25 april 2016
Datum van bekendmaking
woensdag 27 april 2016

Beschrijving

De Stad Gent kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een toelage toekennen aan startende Ondernemers, met het doel hun slaagkansen te verhogen en de zelfstandige economische activiteit in de stad te stimuleren.