Reglement voor de erkenning van sociale restaurants

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 23 november 2015
Datum van bekendmaking
woensdag 25 november 2015

Beschrijving

De Stad Gent en het OCMW Gent wensen over te gaan tot erkenning van sociale restaurants.

Sociale restaurants worden beschouwd als belangrijke partners in de realisatie van een aantal doelstellingen die door de Stad Gent en het OCMW Gent zijn geformuleerd. Sociale restaurants dragen bij tot armoedebestrijding –door jobs en betaalbare voeding- en kunnen een katalysator zijn voor sociale cohesie op buurtniveau en een bijdrage leveren tot het belang en gebruik van gezonde voeding en de korste voedselketen.

Een sociaal restaurant heeft een erkenning nodig om in aanmerking te kunnen komen voor werkingsmiddelen van de Stad Gent en OCMW Gent dewelke via een overeenkomst kunnen verleend worden.