Reglement voor de erkenning als gezondheidsvereniging voor de periode 2015-2019

Orgaan van goedkeuring
college van burgemeester en schepenen
Datum van goedkeuring
Datum van bekendmaking

Beschrijving

De Stad Gent erkent bepaalde verenigingen als Gezondheidsvereniging. Via de erkenning kan een organisatie materiaal ontlenen bij de stedelijke uitleen-instelling(en) en gebruik maken van de vergaderzalen en lokalen die door het stadsbestuur ter beschikking worden gesteld.