Reglement voor de erkenning als Gentse vereniging met sportaanbod

Orgaan van goedkeuring
gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 26 mei 2014
Datum van bekendmaking
woensdag 28 mei 2014

Beschrijving

Dit reglement regelt de erkenning als Gentse vereniging met sportaanbod.