Reglement van orde op de stedelijke sport- en recreatiecentra en -plaatsen

Orgaan van goedkeuring
gemeenteraad
Datum van goedkeuring
Datum van bekendmaking

Beschrijving

De Stad Gent heeft een "reglement van orde" opgesteld met algemene richtlijnen waaraan elke gebruiker of bezoeker van een stedelijk sportcentrum (zwembad, sporthal, andere) zich moet houden.