Reglement tot toekenning van een stedelijke toelage aan gezinnen voor de verzorging thuis van personen met een zware handicap

Orgaan van goedkeuring
gemeenteraad
Datum van goedkeuring
Datum van bekendmaking

Beschrijving

Met ingang van 1 januari 2010 wordt aan de referentiepersoon van het gezin, waarin één of meerdere kinderen met een zware handicap tussen 0 en 18 jaar of een persoon die in verlengde minderjarigheid werd geplaatst door de rechtbank van eerste aanleg worden verzorgd, een toelage toegekend van 100 euro per jaar/per persoon.