Reglement straatgeveltuintjes

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 24 maart 2014
Datum van bekendmaking
donderdag 27 maart 2014

Beschrijving

De Stad Gent wil extra kwaliteitsvol groen in de stad. Daarom stimuleren we hiertoe de aanleg van een straatgeveltuin.