Reglement op de inname van het openbaar domein door terrassen

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
dinsdag 26 januari 2021
Datum van bekendmaking
donderdag 28 januari 2021

Beschrijving

De publieke ruimte heeft heel wat verschillende functies. Iedereen in onze stad maakt er deel van uit en is er tegelijkertijd ook te gast. Dat geldt ook voor horeca en terrassen.

Terrassen nemen in een stad een bijzondere plaats in en zorgen voor een stedelijke ambiance. De aanwezigheid van terrassen beïnvloedt onmiskenbaar de beleving van de publieke ruimte, en omgekeerd biedt de aanleg van de publieke ruimte ook opportuniteiten voor de exploiteerbaarheid van terrassen.

Gent wil de komende jaren inzetten op meer kwalitatieve publieke ruimte waarbij (ook) terrassen worden ingericht in harmonie met hun omgeving. 

Dit reglement is een herziening van het terrasreglement goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 april 2014 en in werking getreden op 1 mei 2014.

Zo moet de terrasinrichting vlot verplaatsbaar zijn en kan het terras geen gesloten uitbreiding vormen van de private horecazaak. Ook moet er steeds een voldoende ruimte obstakelvrije doorgang gegarandeerd zijn.

Daarnaast legt dit reglement enkele regels en afspraken vast inzake eenvormigheid, afmetingen en toegankelijkheid van terrassen in hun omgeving. Op die manier weten zowel de stedelijke overheid,  als beheerder van de publieke ruimte, als de horeca-uitbater, als ondernemer die een belangrijke rol heeft in het creëren van een boeiende en aangename sfeer in de stad, perfect waar ze aan toe zijn.

Omwille van de gezondheids- en economische crisis door het coronavirus COVID-19, de tijdelijke vergunningen voor terrasuitbreidingen en nieuwe terrassen e.a. maatregelen om de Gentse horeca te ondersteunen en perspectief te bieden, werd dit reglement op enkele punten aangepast. (gewijzigd door de gemeenteraad in zitting van januari 2021, geldig t.e.m. 15 april 2022)

 

Het goedgekeurde gemeenteraadsbesluit  'Verlenging van tijdelijke terrassen e.a. maatregelen in het kader van de gezondheids- en economische crisis (COVID-19 maatregelen) en aanpassing Terrasreglement' vindt u hier.