Reglement 'Gratis Starten in Gent'

Orgaan van goedkeuring
gemeenteraad
Datum van goedkeuring
Datum van bekendmaking

Beschrijving

De Stad Gent betaalt de inschrijvingsrechten terug die door een startende inschrijvingsplichtige onderneming aan het ondernemingsloket voor de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen werden betaald.