Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
Datum van goedkeuring
maandag 22 november 2021
Datum van bekendmaking
woensdag 24 november 2021

Beschrijving

Deze rechtspositieregeling is van toepassing op alle medewerkers (m/v/x) van Stad en OCMW Gent, met uitzondering van:

  • het stadspersoneel dat ingezet wordt in de stedelijke onderwijsinstellingen en/of centra voor leerlingenbegeleiding rekening houdend met hun opdracht in de onderwijsinstellingen en/of centra voor leerlingenbegeleiding;
  • de leden van het operationeel, administratief en logistiek kader van de politiezone Gent;

Voor OCMW Gent wordt artikel 1 nog aangevuld als volgt:

  • het voltallige personeel van de volgende OCMW-afdelingen:
    • de woonzorgcentra;
    • de lokale dienstencentra;
    • zelfstandig wonen.

De rechtspositieregeling is niet van toepassing op de OCMW-cliënten die met toepassing van artikel 60, § 7 van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 1976 tijdelijk tewerkgesteld worden.

De bepalingen van Titel III, Hoofdstuk II ‘De aanwerving’ zijn tevens van toepassing op de externe kandidaten bij een aanwervingsprocedure.