Politieverordening tot invoering van het bestuurlijk beslag ter bestrijding van geluidshinder door elektronische geluidsversterking

Orgaan van goedkeuring
Burgemeester
Datum van goedkeuring
vrijdag 27 augustus 2021
Datum van bekendmaking
maandag 30 augustus 2021

Beschrijving

De Stad Gent verlengt met deze politieverordening de mogelijkheid voor politie om tussen 22 u. ’s avonds en 06 u. ’s morgens bronnen van geluidsversterking in beslag te nemen als preventieve politiemaatregel. Het bestuurlijk beslag beoogt de onmiddellijke vrijwaring en herstel van de openbare rust.