Politieverordening op het in bezit hebben van open glazen recipiënten op welbepaalde plaatsen

Orgaan van goedkeuring
Burgemeester
Datum van goedkeuring
vrijdag 27 augustus 2021
Datum van bekendmaking
maandag 30 augustus 2021

Beschrijving

De Stad Gent stelt bij wijze van deze politieverordening een verbod in op het bezit van open glazen recipiënten, ongeacht hun vorm en inhoud, op het openbaar domein, buiten de vergunde terraszones indien deze effectief worden ingenomen, dit op het Sint-Pietersplein, de Korenlei en de Graslei.