Politieverordening houdende de verplichting tot het dragen van en mondmasker op welbepaalde plaatsen teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 19 oktober 2020
Datum van bekendmaking
vrijdag 13 november 2020

Beschrijving

De Stad Gent bepaalt bij wijze van deze politieverordening de voorwaarden tot het dragen van een mondmasker en stelt tevens de plaatsen vast waar het dragen van een mondmasker verplicht is voor eenieder die zich op het grondgebied van Gent bevindt.