Politieverordening burgemeester betreffende het in het bezit hebben van, verkopen of bedelen van al dan niet alcoholische dranken in (open) glazen recipiënten in de Overpoortstraat, Voetweg, Stalhof en Kramersplein

Orgaan van goedkeuring
Burgemeester
Datum van goedkeuring
vrijdag 27 augustus 2021
Datum van bekendmaking
maandag 30 augustus 2021

Beschrijving

De Stad Gent stelt bij wijze van deze politieverordening omwille van veiligheidsrisico’s een verbod in op het in bezit hebben van, verkopen of bedelen van al dan niet alcoholische dranken in (open) glazen recipiënten in de Overpoortstraat, Voetweg, Stalhof en Kramersplein.