Diverse stadsdiensten - Retributie op het verstrekken van administratieve gegevens en publicaties

Orgaan van goedkeuring
gemeenteraad
Datum van goedkeuring
Datum van bekendmaking

Beschrijving

De Stad Gent heft een retributie voor diensten van administratieve aard verstrekt door diverse stedelijke diensten.