Burgemeestersbesluit - Vergunning voor de verkoop van producten met een niet-commercieel karakter - Henry Storyplein - 7 oktober 2020

Orgaan van goedkeuring
Burgemeester
Datum van goedkeuring
maandag 14 september 2020
Datum van bekendmaking
dinsdag 15 september 2020