Burgemeestersbesluit - spokentocht Florastappers Gent - 2 november 2019

Orgaan van goedkeuring
burgemeester
Datum van goedkeuring
Datum van bekendmaking