Burgemeestersbesluit - Mobiele manifestatie - Stop seksistisch en LGBTQIA + foob geweld - 25 november 2021

Orgaan van goedkeuring
Burgemeester
Datum van goedkeuring
woensdag 24 november 2021
Datum van bekendmaking
donderdag 25 november 2021