Burgemeestersbesluit - Mars tegen seksisme 2020 - 14 maart 2020

Orgaan van goedkeuring
burgemeester
Datum van goedkeuring
woensdag 12 februari 2020
Datum van bekendmaking
vrijdag 14 februari 2020